Наукові статті

Аналітичні статті наукового характеру

Галайко Назар Романович (2) 07 Грудень'09 (9 років тому)

Теоретичні та прикладні аспекти ринкової оцінки вартості банку

Проблема еквівалентності обміну в умовах розподілу праці та глибокої спеціалізації становить неабиякий інтерес як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Саме тому проблеми визначення вартості бізнесу хвилює економістів-учених та спеціалістів-практиків впродовж тривалого часу і на нинішній день не втрачає своєї актуальності. Основною ціллю ринкової оцінки вартості суб’єкта господарювання, зокрема й банку, є обгрунтування та розрахунок вартості його майна. При цьому в якості об’єктів оцінки можуть розглядатися активи банку, зобов’язання і власний капітал. Керівництву кожного банку потрібно переіодично проводити ринкову оцінку вартості активівз метою їх продажу або придбання.

Галайко Назар Романович (2) 26 Листопад'09 (9 років тому)

Методичні підходи до формування та реалізації cтратегії забезпечення ефективності діяльності банку

Досліджено методичні підходи до формування та реалізації cтратегії забезпечення ефективності діяльності банку, необхідність і ефективність застосування стратегічного планування та управління в умовах динамічного внутрішнього середовища перехідного періоду роботи банку. Запропоновано банківську стратегію, яка повинна визначатися такими параметрами, як узгодженість із фінансовими ресурсами, які можуть бути акумульовані банком та спрямовані в активні операції з метою забезпечення прибутковості; узгодженість отриманих результатів і витрат на їх досягнення; досягнення оптимального співвідношення між очікуваною ефективністю та можливими ризиками, які характерні для діяльності банку; узгодженість діяльності банку із загальноекономічними умовами, що склалися в Україні.

RedTram Україна