Українці обережно ставляться до витрат

06 Липень'09

Теги: індекс, інвестиції, інфляція, криза

За результатами опитування, проведеного у квітні 2009 року в межах регулярного «Дослідження споживчих настроїв в Україні», спільного проекту компанії GfK Ukraine та Міжнародного центру перспективних досліджень, з’ясувалося, що 55% населення України у віці від 15 до 59 років переконана, що зараз поганий час для заощаджень (у квітні 2008 року такої думки дотримувалися 35% населення). Для майже половини з них грошових доходів вистачає лише на поточні витрати, що на 18 п.п. більше ніж у квітні 2008 року.

Одночасно 18% респондентів (порівняно до 9% у квітні 2008 року) хотіли б залишити заощадження, якщо б вони їх мали, замість того, щоб витрачати їх. «Незважаючи на поліпшення споживчих настроїв в квітні, українці далі залишаються дуже обережними у власних видатках та більш схильними до заощаджень», – говорить Гліб Вишлінський, керівник департаменту досліджень на замовлення, GfK Ukraine.

Більше половини опитаних (57%) у травні повідомили, що за останні шість місяців матеріальне становище їхніх сімей погіршилося. Перш за все цю ситуацію вони пов’язують зі зменшенням заробітків, втратою роботи або додаткових заробітків, зменшенням допомоги від родичів та знайомих (40% у квітні 2009 року проти 11% у квітні 2008 року). Одночасно частка респондентів, на думку яких їхнє матеріальне становище погіршилося через швидке зростання цін, зменшилася до 57% (у квітні 2008 року – 80%).

Споживчі настрої в Україні, за даними «Дослідження споживчих настроїв в Україні», спільного проекту компанії GfK Ukraine та Міжнародного центру перспективних досліджень, продовжують поліпшуватися, проте темп їхнього зростання поступово стабілізується. Так, у травні 2009 року індекс споживчих настроїв зріс на 5,4 пункту та становив 71,0. Це вже четвертий місяць сталого зростання споживчих настроїв від рекордно низького значення, що спостерігалося у січні 2009 року. Причиною позитивної, проте досить обережної динаміки ІСН можна вважати стан відносної рівноваги, в якому перебуває економіка України у ІІ кварталі 2009 року.

У травні 2009 року помітною стала зміна співвідношення між основними чинниками поліпшення споживчих настроїв. Вплив економічних очікувань та оцінок поточного становища зрівнявся, на що вказує майже однакове зростання обох цих показників. Воно становило 5,4 пункту для індексу економічних очікувань, що сягнув значення 78,6, та 5,5 пункту – для індексу поточного становища, що дорівнював 59,6.

З усіх складників ІСН найбільше поліпшення у травні 2009 року продемонстрували короткострокові економічні очікування українців, на що вказує зростання відповідного індексу на 10,4 пункту до значення 70,1. Довгострокові очікування громадян України, навпаки, зросли найменше – на 2,7 пункту, проте сягнули найвищого значення у 86,0. Така динаміка економічних очікувань означає, що кількість українців, які сподіваються на позитивні зрушення в економіці країни, вже впродовж року зростає найшвидше, проте набагато більше респондентів позитивно оцінюють лише віддалені перспективи вітчизняної економіки.

Оцінки поточного особистого матеріального становища громадян України, попри зростання відповідного індексу на 5,8 пункту до значення 52,9, залишаються найнижчими. Набагато оптимістичнішими видаються очікування українців щодо майбутніх змін особистого матеріального становища, що підтверджується значенням зазначеного індексу у 79,7 та його зростанням на 3,1 пункту. У травні 2009 року опитування зафіксувало поліпшення індексу схильності до споживання на 5,2 пункту до значення 66,4. Отже, громадяни України продовжують з обережністю ставитися до великих купівель, що пояснюється, з одного боку, досить невтішним поточним матеріальним становищем, а з іншого – зменшенням рівня інфляційних тисків.

У травні 2009 року поліпшення очікувань щодо динаміки безробіття в Україні тривало вже п’ять місяців, а інфляційних очікувань – три. Індекс очікуваної динаміки безробіття впав на 7,5 пункту та становив 131,2. Проте порівняно з «докризовими» часами таке значення цього показника досить високе, адже очікування щодо динаміки безробіття в Україні тривалий час коливалися навколо нейтральних значень. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,0 пункту до значення 178,2, що є найнижчим починаючи з весни 2003 року.

Разом з тим, половина опитаних у квітні очікували, що наступні дванадцять місяців будуть для економіки України поганим часом. Із них 31% пов’язують свої негативні очікування зі скороченням виробництва, його неконкурентноздатністю, а також відсутністю інвестицій в економіку. У квітні 2008 року такої думки дотримувалися лише 17% опитаних.

За матеріалами GfK Ukraine

RedTram Україна