Резервний капітал

Резервний капітал (англ. Capital Reserves) — Частина власного акціонерного капіталу, який не належить ні до оплаченого акціонерного капіталу, ні до нерозподіленого прибутку і включає такі статті, як

1. додаткові суми (поверх номіналу), одержані за знову видані акції;

2. лишок, що виник в результаті підвищення вартості акції

3. суми, які виникли в результаті переводу нерозподіленого прибутку в капітал внаслідок виплати дивідендів не готівкою, а акціями.

RedTram Україна