Постійні витрати

Постійні витрати (Fixed Costs) - Витрати, які не залежать від об'єму виробництва, наприклад, орендна плата за виробничі та конторські приміщення. Постійні витрати містять видатки на утримання управлінського персоналу, страхування, охорону підприємства. Ці видатки залиша­ються незмінними незалежно від того, скільки продукції виготовляє підприємство. Вони оплачуються навіть тоді, коли продукція не ви­робляється.

RedTram Україна