Власний капітал компанії

Власний капітал компанії, акціонерний капітал це

  • Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії.
  •  Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
  •  Претензії (вимоги) з боку інвесторів у власний капітал на частку в чистому прибутку підприємства і в його активах.
  •  Сума звичайних і привілейованих акцій компанії.

RedTram Україна