Дохід

Дохід це прирощення вартості підприємства за рахунок продажу товарів і послуг. Дохід — це очікувана властивість об'єкту, яка є мотивом створення, виробництва, володіння, використання цього об'єкту. У побутовому використанні цей термін перекликається із терміном «оцінка», який у фінансах означає процес визначення ціни фінансового контракту. Фінансові контракти – це документи, які містять документальне чи електронне підтвердження боргового зобов'язання, права власності на акції, гарантії.

RedTram Україна