Додана вартість

Додана вартість це різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю факторів виробництва.

RedTram Україна