Дисконт

Дискаунт це форма прямої знижки, яку використовують у міжнародних розрахунках. У банківській справі Д. означає також операцію купівлі банком цінних паперів за ціною, нижчою від номінальної, указаної на її лицьовому боці. Різниця між номіналом і реальною ціною купівлі становить суму дискаунта.

RedTram Україна