Глосарій


А

Аваль

Авалювання

Авторський договір

Активи

Актуарій

Акцепт

Акціонерне товариство

Акція

Ануїтет


Б

Банківська система

Банкрутство

Бартер

Бенчмаркінг

Бізнес-консалтинг

Бізнес-процес

Блакитні фішки

Бухгалтерський запис

Бюджетування


В

Валовий прибуток

Валюта

Валютний ринок

Вексель

Видатки

Власний капітал компанії


Г

Гарантія

Гривня

Грошова база

Грошова маса

Грошовий потік

Гудвіл


Д

Дані

Дебіторська заборгованість

Девальвація

Демпінг

Депозит

Дефолт

Диверсифікація

Дивіденд

Дисконт

Дисконтована вартість

Дисконтування

Додана вартість

Долар

Дохід


Е

Експортер

Емітент


Є

Євро

Єврооблігація


З

Затрати

Зацікавлені особи

Злиття

Змішана економіка

Зобов'язання

Золотий депозит

Золото


І

ІT-консалтинг

Імпортер

Інвестиції

Інвестиційна компанія

Інвестиційний консалтинг

Інвестор

Інвестування

Індекс

Індекс ПФТС

Індекс РТС

Індосамент

Індосант

Інкасування

Інтеграція

Інфляція

Інформаційна система

Інфраструктура


К

Капітал

Капіталізація

Клієнт

Коефіцієнт зведення

Коефіцієнт нарощування

Комітент

Консалтинг

Кредит

Кредитний мультиплікатор

Криза

Курс валюти


Л

Лідерство

Ліквідність

Людський капітал


М

М1

М2

М3

Магістр бізнес-адміністрування (МБА)

Майбутня вартість

Металевий рахунок

Міжнародна торгівля

Модель

Монополія

Монопсонія


Н

Навички

Нерухомість

Номінальна вартість

Номінальна ставка процента

Норма прибутку


О

Облігація

Олігополія

Опціон

Ощадний сертифікат


П

Патент

Пенсійний план

Перемінні витрати

Перспектива

Підприємець

Підприємство

Платоспроможність

Поглинання

Попит і пропозиція

Портфель інвестицій

Постійні витрати

Прибутковість

Продуктивність

Процентна ставка


Р

Реальна ставка процента

Резервний капітал

Рефінансування

Рецесія

Ринкова вартість

Ринкова економіка

Ринок

Робота

Робоча сила

Рубль


С

Собівартість

Стратегія


Т

Тройська унція


У

Управлінський консалтинг


Ф

Фактори виробництва

Факторинг

Фінансовий облік

Фінансовий ринок

Фондовий ринок


Х

Хеджування

Холдингова компанія


Ц

Цінні папери


Ч

Чек

Чиста поточна вартість

Чистий прибуток

Чорний ринок


Я

Якість

RedTram Україна