Школа Фінансів для нефінансових менеджерів

Лектори : Євген Пенцак, Михайло Колісник 03 Листопад'10

Вартість: 7700.00 грн.

Теги: Михайло Колісник, Євген Пенцак

Що повинні знати менеджери нефінансисти у сфері фінансів для ефективного прийняття рішень.

Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5% 2 учасники від одної компанії – знижка 10% 3 учасники від одної компанії – знижка 15%

3% знижки при реєстрації через сайт


 

Переглянути усі тренінги

Провайдер семінару-тренінгу:

FinArt Smart Solutions

Інструктор(и):

Євген Пенцак, Михайло Колісник

Вартість програми:

7700 грн (з ПДВ) Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5% 2 учасники від одної компанії – знижка 10% 3 учасники від одної компанії – знижка 15%

Дата(и) проведення:

3-6 листопада 2010 року (4 дні)

Час проведення занять:

10:00 – 18:00

щоденно, впродовж всіх днів проведення семінару з перервою (1 год.) на обід; після 18-00 передбачена самостійна робота учасників над комплексним завданням

Місце проведення:

м.Київ

Документ, що видається після завершеня:

сертифікат

Цей продукт може бути адаптований під потреби Вашої компанії та проведений у корпоративному форматі

 

Цільова аудиторія семінару-тренінгу

Призначена для менеджерів не фінансових функціоналів, які бажають поглибити власні знання у фінансах та систематизувати раніше набутий практичний фінансовий досвід. Учасники занурюються у фінансове середовище на 4 повних дні, опрацьовують живі практичні кейси. Фінансовий матеріал подається максимально легко та доступно для розуміння не фінансистів. Програма скерована на керівників та топ-менеджерів компанії.

Ціль семінару-тренінгу:

Основною метою семінару-тренінгу є надання менеджерам не фінансових функціоналів комплексного розуміння функціонування фінансів та прийняття рішення на основі фінансових аргументів. Оскільки більшість аргументів в процесі прийняття рішення чи при переговорах з контрагентами - це фінансові аргументи, то основною ціллю семінару тренінгу є також навчитися ефективно використовувати ці аргументи у повсякденній роботі та у комунікаціях як з фінансистами, так і з не фінансистами.

Практичні навики менеджера після завершення семінару-тренінгу:

Після проходження семінару тренінгу менеджери не фінансових функціоналів отримають навики того, як:

  • Використовувати фінансову термінологію в процесі спілкування як з фінансистами, так і з не фінансистами;
  • Ефективно вживати фінансові аргументи в процесі переговорів, обґрунтувань, презентацій, захисту власної позиції в процесі здійснення ними менеджерської діяльності
  • Знаючи специфіку роботи фінансової вертикалі фірми, пропонувати нові проекти з такими фінансовими параметрами, які звучатимуть переконливо для представників фінансових служб
  • Читати фінансову звітність компанії (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів) та формувати власне судження про фінансовий стан фірми на основі цієї фінансової звітності
  • Використовувати фінансові показники (KPI) для оцінки фінансового стану компанії та інших потреб менеджменту
  • Правильно класифікувати витрати компанії для обґрунтування та прийняття поточних рішень (наприклад, при необхідності змінити ціну на продукт, чи найняти на роботу нового працівника чи обґрунтувати доцільність реклами, тощо.)
  • Розраховувати точку беззбитковості компанії (CVP-аналіз) при декількох продуктах
  • Складати поточні бюджети в процесі операційної діяльності та обґрунтовувати проекти за допомогою капітального бюджетування, вести моніторинг та контролінг проектів
  • Оцінювати ризики нових проектів
  • Приймати швидкі стандартні операційні рішення на основі релевантного аналізу витрат (наприклад, рішення про доцільність заміни обладнання, рішення про замовлення послуг у сторонньої організації, рішення про вихід на ринок з новим продуктом чи виведення нового продукту з ринку, тощо.)

Програма семінару-тренінгу:

День I, Фінансовий облік та фінансова звітність: як управляти власною успішністю за допомогою фінансових критеріїв та аргументів.

10:00 - 11:30

Вступні положення школи фінансів
Де не фінансисти можуть отримати детальну, корисну та практичну інформацію з фінансів, огляд літературних джерел
Цілі діяльності компанії з точки зору фінансів
Багатство власника як критерій роботи фінансистів
Ситуаційна вправа

11:45 – 13:00

Організаційна структура управління фінансами фірми: корпоративні скарбник та контролер, зміна наголосу в часи рецесії
Чим займаються корпоративний скарбник та контролер, якими аргументами можна їх переконати
Реалізація контролінгових функцій фінансів на підприємстві.
Базові концепції корпоративного контролінгу: що таке контролінг та як з його допомогою контролюють не фінансистів
Функції контролінгу в часи рецесії
Ситуаційна вправа

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:30

З чого складається система фінансів на фірмі: співвідношення фінансового (бухгалтерського) обліку, управлінського обліку та фінансового менеджменту
Чим займаються фінансисти, до кого і в яких випадках звертатися
Роль податкового обліку в даній системі (при існуючому сьогоденному вітчизняному досвіді)
Роль та співвідношення податкового та фінансового обліку в системах з ринковою економікою
Поняття відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

15:45 – 16:45

Основи фінансової термінології: мова якою говорять фінансисти
Критерії визнання подій в фінансах: каса та нарахування
Поняття про грошові потоки, доходи та витрати, чистий грошовий потік, прибутки та збитки, поняття амортизації, поняття інвестицій.
Трикутник К.Волша та його інтерпретація в часи рецесії

17:00 – 18:00

Фінансова звітність, що повинен знати нефінансист про фінансову звітність
Звітність за стандартами НСБО, GAAP, IFRS
Як читати фінансову звітність та робити на її основі висновки
Видача завдання на заключний фінансовий проект

18:00 – 21:00

Самостійна робота над заключним фінансовим проектом. [аналіз фінансової звітності пілотної компанії].

День II, Фінансовий аналіз і планування: інструменти ефективного прийняття рішення.

10:00 – 11:30

Аналіз фінансової звітності та основні фінансові показники
Показники ліквідності, оборотності, структури капіталу, прибутковості та ринкової вартості

11:45 – 12:45

Бенчмаркінг фінансових показників та горизонтальний аналіз: як трактувати та робити висновки на основі фінансових показників
Рівняння Дюпона, та аналіз на його основі: як контролювати власний бізнес на основі рівняння
Дюпон та як вживати дане рівняння для контролю дистрибюторів та власних філій і представництв

13:00 – 14:30

Рівняння Дюпона, та аналіз на його основі: як контролювати власний бізнес на основі рівняння
Дюпон та як вживати дане рівняння для контролю дистрибюторів та власних філій і представництв

14:30 – 15:30

Обід

15:30 – 16:30

Теорія вартості грошей в часі.
Поняття компаундування та дисконтування, одинарних грошових потоків та аньюїтетів

16:45 - 18:00

Використання MS Excel для автоматичного розрахунку PV, FV, PVIFA, FVIFA.
Часової вартості грошей у обґрунтуваннях фірми та у персональних фінансах
Розв’язок практичних завдань з використанням теорії часової вартості

18:00 – 21:00

Самостійна робота над заключним фінансовим проектом. [складання фінансового плану пілотної компанії]

День III, Управлінський облік та бюджетування: управління витратами компанії.

10:00 – 11:30

Управління витратами та поведінка витрат
Поняття про прямі та непрямі витрати, фіксовані та змінні витрати, втоплені, альтернативні та диференційні витрати
П’ять методів виділення фіксованих та змінних витрат фірми
План управлінських рахунків фірми та їх використання на практиці

11:45 – 12:45

Практичні аспекти беззбитковості компанії при багатьох видах продукції Поняття маржинального прибутку
Прийняття рішення на основі маржинального прибутку

13:00 – 14:00

Ситуаційна вправа

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:30

Основи бюджетування та управління фінансами в умовах бюджетування
Бюджетна система та Положення про бюджетування в компанії
Структура мастер-бюджету та принципи його формування
Бюджети на основі нарахувань та касові бюджети
Гнучке та статичне бюджетування
Управління прибутком та касові бюджети
Визначення додаткових необхідних обсягів фінансування

16:45 - 18:00

Аналіз виконання бюджетів компанії та основи контролінгу
Поняття про відхилення від бюджетованих величин та принципи правильного їх аналізу Факторний аналіз відхилень в продажах та його використання для визначення ефективності системи продаж та маркетингових служб

18:00 – 21:00

Самостійна робота над заключним фінансовим проектом. [розробка структури собівартості та управлінської звітності пілотної компанії]

День IV, Управління інвестиціями компанії: капітальне бюджетування.

10:00 – 11:30

Визначення оптимальної структури фінансування проекту
Ситуаційна вправа “Allied Food Products”
Як правильно розрахувати фінансування проекту

11:45 – 12:45

Методи фінансового аналізу та оцінки капітальних проектів: NPV, IRR, MIRR
Використання MS Excel для автоматичного розрахунку даних показників

13:00 – 14:00

Обґрунтування ризику в процесі управління інвестиціями
Побудова дерева рішень
Аналіз сценаріїв
Аналіз чутливості проектів

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:30

Практичні задачі по обґрунтуванню управлінських рішень на основі маржинального прибутку
Рішення про заміну устаткування

16:45 – 18:00

Фінансове обґрунтування нових проектів компанії в умовах стресу;

18:00 – 21:00

Презентації заключного фінансового проекту групами. [Публічний захист].

Цей тренінг буде також проводитись 16-19 березня 2011 року

Переглянути настуний тренінг

 RedTram Україна