Оцінка нових проектів та ризик-менеджмент

Попередити мене

Лектори : Євген Пенцак, Михайло Колісник планується провести

Вартість: 5900.00 грн.

Теги: Євген Пенцак, Михайло Колісник

Що повинні знати менеджери у сфері фінансового обгрунтування нових проектів для ефективного прийняття рішень.

Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5%

3% знижки при реєстрації через сайт


Переглянути усі тренінги 

Сучасний ризик-менеджер – пілот реактивного літака: надійно, ефективно, швидко, інтелектуально

Провайдер семінару-тренінгу:

FinArt Smart Solutions

Інструктор(и):

Євген Пенцак, Михайло Колісник

Вартість програми:

5900 грн. (з ПДВ)

Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5%

Дата(и) проведення:

уточнюються

Час проведення занять:

10:00 – 18:00

перерва 1 год. на обід

Місце проведення:

м.Київ

Документ, що видається після завершеня:

сертифікат

Цей продукт може бути адаптований під потреби Вашої компанії та проведений у корпоративному форматі

 

Цільова аудиторія семінару-тренінгу

Тренінг призначений для менеджерів та власників бізнесу, які бажають поглибити та систематизувати свій управлінський досвід у прийнятті високо ризикових рішень в процесі входу в нові реальні проекти.

Програма семінару-тренінгу:

День перший: Фінансова аналітика та аналіз грошових потоків, доходів та витрат для обгрунтування проектів

[Основи фінансового аналізу проектів - проводить Михайло Колісник]

10:00 - 11:00

 • Вступ, представлення учасників, початкові положення.
 • Літературні джерела про аналіз проектів та проектні розрахунки
 • Практика фінансового обґрунтування нових проектів
 • Положення про обґрунтування нових проектів на підприємстві, його зміст та ключові пункти, як складати таке положення
 • Види та класифікація проектів: комерційні та некомерційні і залежність фінансового аналізу проекту від його типу
 • Поняття ефективності та можливості реалізації проекту

11:15 – 12:30

 • Ситуаційна вправа на аналіз релевантної інформації в процесі обґрунтування проектів: компанія «Обрій-Страхування»
12:45 – 14:00
 • Правила відбору важливої (релевантної) інформації для прогнозу грошових потоків в процесі обґрунтування проектів
 • Основи релевантного аналізу витрат, доходів та грошових потоків
 • Поняття про релевантні та іррелевантні витрати та інкрементальні грошові потоки на основі релевантних витрат
 • Основні типи рішень, що приймаються на базі релевантного аналізу витрат
 • Проекти типу:
 • «старе чи нове»
 • «залишитися чи покинути»
 • «зробити чи купити»
 • «прийняти чи відхилити»
 • «продати чи продовжити обробку»
 • Релевантні витрати при даних типах проектів
 • Типові помилки вітчизняних менеджерів при обґрунтуванні даних проектів
 • Каса та нарахування - перехід від релевантних витрат до інкрементальних операційних грошових потоків
 • Вплив рецесії та сучасного становища в Україні на прийняття типових рішень

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:15

 • Процентна ставка та її використання для аналізу проектів
 • Декурсивна та антисипативна (дисконтна) ставки
 • Складові ставки дисконтування: дев’ять підходів до аналізу процентної ставки
 • Вплив складових ставки дисконтування на аналіз проекту
 • Ситуаційна вправа на аналіз процентної ставки

16:30 – 18:00

 • Базові положення капітального бюджетування проектів
 • Які витрати слід враховувати в процесі обґрунтування проектів
 • Схеми розрахунку капітальних, поточних та остаточних (термінальних) грошових потоків Методи обчислення термінальних грошових потоків
 • Термінальні грошові потоки: специфіка визначення в часи рецесії та депресії на ринку
 • Обґрунтування проектів звичайних та проектів заміщення

День другий: Фінансова математика в управлінні проектами

[Які обчислення та показники використовують при управлінні проектами та їх ризиками]

10:00 – 12:00

 • Ситуаційна вправа на складання капітального бюджету та повне врахування грошових потоків: “Allied Food Products”
 • Зміна в оцінці проекту у випадку його фінансування в кредит 
 • Вплив зникнення кредитної складової в часи рецесії на інвестиційну привабливість проекту

12:15 – 14:00

 • Вплив вітчизняної специфіки на обґрунтування проектів, уточнення та коригування на її основі грошових потоків
 • Вплив ставки оподаткування прибутку та специфіки нарахування і сплати цього податку
 • Вплив ПДВ та нарахувань на ФЗП
 • Вплив наявності «першої події» на «податковий щит» проекту (часові лаги доходів та витрат) 
 • Вплив інфляції на обґрунтування проекту
 • Вплив кризи (рецесії, депресії) на обґрунтування нових проектів
 • Вплив фінансування проекту та динаміка зміни робочого капіталу на обґрунтування проектів
 • Вплив податкової амортизації на обґрунтування проектів
 • Специфіка нарахування амортизації в Україні та US MACRS їх вплив на обґрунтування проектів
 • Ситуаційна вправа

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:30

 • Показники ефективності, що використовуються в процесі обґрунтування нових проектів
 • Критерії PВP, APR, ROI, NPV, IRR, MIRR, PI, DPP, APP 
 • Недоліки та переваги при використанні даних критеріїв
 • Використання MS Excel для обчислення даних показників
 • Метод еквівалентних ануїтетів та його використання для оцінки проектів
 • Взаємовиключні та взаємодоповнюючі проекти та їх обгрунтування

16:45 - 18:00

 • Ситуаційна вправа на використання критеріїв та показників ефективності проектів: “World Wide Piper”

День третій: Аналіз ризиків в управлінні проектами

[Аналіз ризиків проектів – проводить Євген Пенцак ]

10:00 – 11:30

 • Використання управлінських опціонів в процесі прийняття рішень щодо довготермінових проектів
 • Опціони відмови, опціони на право продовжувати проект, опціони розвитку проекту та їх вартість

11:40 – 12:45

 • Методологія розрахунку ризику проектів
 • Методи кількісної оцінки та обґрунтування допустимого ризику в проектах
 • Аналіз чутливості
 • Використання табличного представлення даних та використання «павукоподібної діаграми» (spider diagram) для обґрунтування ризику
 • Аналіз сценаріїв
 • Аналіз беззбитковості окремих проектів, особливості його застосування при аналізі ризиків проекту
 • Методи ймовірностної оцінки невизначеності
 • Ситуаційна вправа на побудову дерева сценаріїв в процесі прийняття рішення «Nightly Pine Lumber”
13:00 – 14:00
 • Методики оцінки необхідних ставок доходності
 • Необхідні ставки доходності для дисконтування та вартість капіталу
 • Поняття про середньозважену вартість капіталу WACC

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:15

 • Поправки WACC пов’язані з ризиком проекту: ризик галузі та ризик країни, ризик неліквідності проекту, врахування українського ризику 
 • Ризик країни в умовах кризи та його вплив на обґрунтування проектів
 • Модифіковані технології CML та SML для врахування поправки на ризик країни, галузі та неліквідності
 • Поняття про APV та NPV

16:30 - 18:00

 • Технології та показники обґрунтування проектів в умовах підвищеної невизначеності на ринку в часи криз та рецесії
 • Показник VaR

 

Заключні положення та видача сертифікатів


 Реєстраційна форма для участі у тренінгу.


Заповніть дані цієї форми та натиcніть кнопку "Надіслати". Згодом з Вами зв'яжеться менеджер та розповість про подальші дії.


Реєстраційні дані для тренінгів

* Ім'я:
* Прізвище:
* E-mail:
Контактний телефон
* Мобільний:
Стаціонарний:
Назва компанії:
Сайт:
Посада:
Дата народження:
Освіта:
Кар'єра:
Захоплення:
Додаткова інформація, якою Ви хотіли б з нами поділитись:

 

Заповніть обов'язкові поля


RedTram Україна