Финансовый менеджмент

Стоимость: 7500.00 євро

среднесрочная авторская программа Михаила Колисныка и Евгения Пенцака


 

Переглянути усі тренінги

Провайдер семінару-тренінгу:

FinArt Smart Solutions та клуб «Фінансист»

Інструктор(и):

Євген Пенцак, Михайло Колісник

Вартість програми:

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ – 7 500 євро [ПДВ враховано] ВАРТІСТЬ 1 МОДУЛЮ (3 дні) – 750 євро [ПДВ враховано] Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5% 2 учасники від одної компанії – знижка 10% 3 учасники від одної компанії – знижка 15%

Дата(и) проведення:

10 модулів. Один модуль [3 дні] раз на місяць, загальна тривалість програми 10 місяців. Навчання на програмі стартує 20 січня 2011 року о 10:00

Час проведення занять:

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00 щоденно, впродовж всіх днів проведення семінару з перервою (1 год.) на обід; після 18-00 передбачена самостійна робота учасників над комплексним завданням

Місце проведення:

м.Київ

Документ, що видається після завершеня:

сертифікат

Цей продукт може бути адаптований під потреби Вашої компанії та проведений у корпоративному форматі

 

Цільова аудиторія семінару-тренінгу

Призначена для менеджерів фінансових функціоналів, які бажають поглибити власні знання у фінансах та систематизувати раніше набутий практичний фінансовий досвід. Учасники занурюються у фінансове середовище на 3 повних дні один раз на місяць, опрацьовують живі практичні кейси. Програма також може бути корисною для керівників та топ-менеджерів компанії.

Аудиторія:

ТОП-менеджери та фінансисти, які хочуть отримати знання для ефективного управління компанією в сучасних умовах.

Переваги програми:

 • Можливість вивчити комплексно фінансову структуру починаючи від фінансового обліку, вивчаючи облік управлінський та фінансовий менеджмент
 • Можливість отримати набір інструментів, який можна відразу втілювати
 • Можливість поспілкуватися з провідними фінансовими практикам/запрошеними викладачами
 • Останні передові здобутки фінансової думки, фінансові інструменти, стали популярними останнім часом
 • Можливість поспілкуватися з представниками інших компаній, обмінятися досвідом; поза навчальне відвідування тематичних засідань в компанії фінансових директорів
 • Можливість консультування в процесі навчання та втілення власних управлінських рішень
 • Сертифікат FINART Smart Solutions

Форма навчання:

програма складається з 10 модулів. Один модуль [3 дні] раз на місяць

Початок навчання:

навчання на програмі стартує 20 січня 2011 року о 10:00.

Сертифікація:

після проходження програми учасники отримують сертифікат FINART Smart Solutions з переліком відвіданих модулів та результатом іспиту наприкінці програми.

Враховано:

Роботу з професійними викладачами, персональний комплект навчальних матеріалів, технічне обслуговування, харчування під час навчання.

 

Програма семінару-тренінгу:

Модуль №1 Управління системою фінансового обліку: Загальноприйняті принципи обліку (GAAP) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)

20-22 січня 2011 р.

 • Середовище та структура фінансового обліку, принципи та припущення обліку, їх вплив на прийняття рішення, особливості застосування в Україні. Правильне інформування власників на основі принципів фінансового обліку
 • Фундаментальна облікова модель та її використання для підтримки прийняття рішень
 • Фінансова звітність за різними стандартами: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про акціонерний капітал
 • Багатство власника як критерій роботи фінансистів
 • Примітки до фінансової звітності. Як їх читати та як використовувати цю інформацію для прийняття рішень
 • Читання “між рядками” фінансової звітності Документ "Принципи облікової політики компанії": типові положення та типові помилки
 • Формування звітів для різних типів користувачів зі збереженням принципів фінансового обліку. Не публічна звітність для власників фірми
 • Базові положення аналізу фінансової звітності
Модуль №2 Розширений фінансовий облік: Загальноприйняті принципи обліку (GAAP) та Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS)

10-12 лютого 2011 р.

 • Відображення елементів облікових реєстрів та отримання на їх основі інформації для прийняття рішення за Загальноприйнятими принципами обліку (GAAP) та Міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS)
 • Відображення елементів облікових реєстрів за GAAP та IFRS, рекомендовані плани рахунків
 • Управління грошовими потоками та облік грошей та дебіторської заборгованості, створення резервів на безнадійну дебіторську заборгованість
 • Облік запасів та затрат поточного та майбутніх періодів
 • Поняття відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань
 • Облік матеріальних необоротних активів
 • Відображення нематеріальних необоротних активів
 • Нарахування економічної та податкової амортизації: амортизація, знос та вичерпання природних ресурсів за GAAP та IFRS
 • Облік цінних паперів та інвестицій за GAAP та IFRS
 • Облік поточних зобов’язань та утворення резервів непередбачуваних обставин
 • Облік довготермінових зобов’язань, амортизація дисконтів та премій при відображенні облігацій
 • Відображення власного капіталу, специфіка обліку орієнтованого на власника
 • Відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, поєднання фінансового та податкового обліку
 • Виправлення помилок у фінансовому обліку
Модуль №3 Бюджетування та основи контролінгу

10-12 березня 2011 р.

 • Система фінансового планування та бюджетування: особливості впровадження та використання
 • Види бюджетних систем компаній, класифікації бюджетів, підбор найбільш ефективної системи бюджетів з врахуванням специфіки бізнесу компанії
 • Концепція "управління відхиленнями" та додаткові можливості для власників, топ-менеджерів та фінансистів
 • Документ "Положення про бюджети та бюджетний контроль": типові положення та типові помилки
 • Форми та методи прогнозування продаж компанії. Використання прогнозованих величин для бюджетування
 • Бюджетування в умовах високого рівня невизначеності: побудова системи гнучких бюджетів
 • Основи контролінгу
 • Контроль за виконанням гнучкого бюджету. Управління відхиленнями від бюджетів витрат
 • Аналіз відхилень в продажах та використання факторного аналізу для побудови системи оцінки ефективності маркетингової та збутової діяльності
 • Прийняття рішень в умовах гнучкого бюджетування
 • Стратегічні аспекти використання бюджетування
Модуль №4 Побудова системи управлінського обліку

7-9 квітня 2011 р.

 • Створення системи управлінського обліку для прийняття рішень. Особливості впровадження.
 • Принципи управлінського обліку, відмінність фінансового та управлінського обліку: практичні аспекти
 •  Документ "Положення про ведення управлінського обліку": типові положення та типові помилки
 • Що бажає отримати власник та що бажає отримати топ-менеджер від управлінського обліку
 • Класифікація та поведінка витрат, особливості складання плану рахунків в управлінському обліку
 • Позаказний метод розрахунку витрат. Особливості впровадження
 • Попроцесний метод розрахунку витрат. Особливості впровадження
 • Система функціонально-вартісного управління витратами (АВС-костінг). Особливості впровадження та використання
 • Організація управлінського обліку у сфері сервісу
Модуль №5 Управління поведінкою витрат

12-14 травня 2011 р.

 • Способи інтеграції систем управлінського та фінансового обліків
 • Прийняття рішень на основі інформації про витрати
 • Управління поведінкою витрат. Витрати: погляд власника, погляд топ-менеджера, та погляд фінансиста
 • Основи CVP аналізу та визначення точки беззбитковості
 • Практичне прийняття рішень на основі критерію беззбитковості
 • Аналіз беззбитковості та захисного інтервалу компанії в умовах широкого асортименту
 • Прийняття рішень на основі інформації про розподіл та поглинання витрат на фірмі
 • Конструювання форм управлінської звітності на основі повного розподілу та поглинання витрат
 • Прийняття рішення в умовах децентралізації та практичні кроки для створення центрів відповідальності
 • Типові управлінські рішення та їх типові фінансові обґрунтування на основі аналізу витрат та маржинального прибутку

 

Модуль №6 Фінансовий аналіз та планування

9-11 червня 2011 р.

 • Фінансова діагностика та фінансовий аналіз діяльності компанії
 • Застосування фінансової діагностики для виявлення резервів розвитку компанії
 • Використання горизонтального аналізу та бенчмаркінгу для виявлення позицій фірми на ринку
 • Фінансовий аналіз на основі рівняння Дюпона. Схема аналізу Використання рівняння Дюпона для підтримки рішень у сфері управління продажами
 • Фінансовий аналіз за допомогою показників ринкової вартості, прибутковості, ліквідності, оборотності, структури капіталу
 • Фінансовий аналіз за допомогою касових показників достатності та ефективності
 • Прийняття рішення у сфері стратегічного фінансового планування та прогнозування
 • Визначення обсягу додаткових необхідних фінансових ресурсів
 • Визначення обсягу запасів та оптимального розміру партії
 • Ділова гра «Хто замовляв пиво?»
 • Алгоритм пошуку зовнішнього фінансування

 

Модуль №7 Фінансова оцінка нових проектів

7-9 липня 2011 р.

 • Концепція часової вартості грошей та її використання в управлінні грошовими потоками
 • Управління ризиком та доходністю: складові процентної ставки, використання формули Фішера для аналізу складових процентної ставки
 • Прості проценти та їх використання у сучасних фінансових продуктах
 • Складні проценти та їх використання у сучасних продуктах
 • Ануїтети, перпетуїтети та їх використання у сучасних фінансових продуктах
 • Розрахунок фінансових продуктів: розрахунок пенсійних програм, моделі Мертона, розрахунок лізингових схем та схем погашення споживчих кредитів
 • Оцінка вартості цінних паперів, формули Гордона, дюрація Маколея та її використання для оцінки облігацій
Модуль №8 Фінансова оцінка нових проектів

22-24 вересня 2011 р.

 • Базові положення оцінки проектів, критерії прийняття рішень
 • Інструментарій фінансової оцінки проектів компанії. Улюблені проекти власників
 • Показники APR, PP, NPV, PI, IRR, MIRR
 • Управління ресурсами у проектах компанії
 • Основи PERT-аналізу
 • Використання програмних продуктів
 • Практичні аспекти складання бюджетів капітальних проектів
 • Документ "Положення про оцінку проектів компанії": типові положення та типові помилки
 • Використання теорії обмежень в управлінні проектами, управління проектами за Е. Гольдратом
 • Вибір та обґрунтування оптимального фінансування проектів
 • Дерево сценаріїв розвитку подій у проекті та прийняття рішень на його основі
 • Прийняття управлінських рішень за допомогою аналізу чутливості та імітаційного моделювання проекту
 • Модель оцінки проектів компанії на основі оцінки реальних опціонів
 • Модель Блейка-Шольца
Модуль №9 Управління структурою капіталу та фінансовий інжиніринг

27-29 жовтня 2011 р.

 • Ефективне управління структурою капіталу фірми. Парадокс Міллера-Модільяні стосовно структури капіталу. Вплив на збільшення багатства власника структури капіталу фірми
 • Практичні аспекти ефективної дивідендної політики фірми
 • Види дивідендної політики компанії та наслідки їх застосування. Парадокс Міллера-Модільяні стосовно дивідендної політики
 • Вибір дивідендної політики компанії з врахуванням специфіки бізнесу, дивідендної історії та структури акціонерів
 •  Злиття та поглинання компаній: від вартості до ціни. Фінансова реструктуризація компанії
 • Оцінка діяльності компанії в цілому: показники доходності інвестицій, активів, власного капіталу, чистої приведеної вартості, економічної доданої вартості
 • Основи фінансового інжинірингу
 • Використання похідних фінансових інструментів (деривативів): ф’ючерси та форварди, свопи, валютні та фондові опціони, гібридні цінні папери
 • Фінанси мультинаціональних корпорацій: особливості та додаткові можливості
 • Майбутнє фінансової інженерії: стратегічний аспект
Модуль №10 Управління ризиком

10-12 листопада 2011 р.

 • Регулювання ризику за допомогою кореляції
 • Формування безризикових портфелів з досконалою кореляцією
 • Диверсифікація за Марковіцем та за Шарпом
 • Формування ефективних портфелів з метою управління ризиків
 • Розрахунок оптимальних параметрів диверсифікації
 • Основи актуарних розрахунків та страхові ануїтети
 • Визначення необхідної норми прибутковості при даному рівні ризику. Технології CML та SML. Бета Шарпа, бета Дженсена, показник Трейнора
 • Інноваційні банківські продукти та їх використання для зовнішнього фінансування
 • Використання опціонів для управління ризиком
 • Опціони типу “кол”
 • Хеджування ризику за допомогою опціонів, опціонні стратегії
 • Використання опціонних стратегій при управлінні ризиком реальних проектів

3 грудня 2011 р.

Заключне тестування за напрямками:

 • фінансовий облік
 • управлінський облік
 • фінансовий менеджмент


Запрошуємо до співпраці!RedTram Украина